Prekinuta veza, ponovno spajanje za sekundi. Spoji se sada!
Povezivanje
Veza uspješno obnovljena!
Greška kod povezivanja

Pravila

Kreiranje sobe

  1. Vrsta sobe: Otvorena soba / Privatna soba
  2. Trajanje partije u minutama: 5, 10, 30, 60 ili neograničeno
  3. Rank: 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000 ili 2.500

Nakon što kreira sobu, korisnik ima mogućnost zvanja ostalih igrača u sobu (s liste prijatelja ili s liste svi igrači) bez obzira zadovoljavaju li uvjete sobe ili ne.

Popunjavanjem sobe, igrač koji je kreirao sobu će biti Bijeli, ali on može mijenjati poredak igrača.

Kada svi igrače potvrde spremnost, igrač koji je kreirao sobu pokreće igru.

Filtriranje soba

Igračima se nudi mogućnost traženje/filtriranja slobodnih soba po određenim parametrima koji su isti kao i kod kreiranja sobe. Igrači mogu odabrati samo jedan parametar ili više njih. Ponuđeni parametri su:

  1. Vrsta sobe: Otvorena soba / Privatna soba
  2. Trajanje partije u minutama: 5, 10, 30, 60 ili neograničeno
  3. Rank: 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000 ili 2.500

Igra

Šah je igra koja se odigrava sa 32 figure od kojih je po 16 sa svake strane (bijeli i crni).
Od toga svaki igrač ima:
8 pješaka
2 skakača
2 lovca
2 topa
1 damu
1 kralja
Partija počinje potezom bijelog igrača. Oba igrača naizmjenično igraju po jedan potez.

Cilj igre

Cilj igre je matirati protivnika. Mat je situacija kad je nakon vašeg posljednjeg poteza suparnički kralj napadnut na takav način da se ne može obraniti.

Postoje tri načina obrane od napada na kralja:
1. uzeti napadačku figuru
2. postaviti neku svoju figuru na liniju napada (ako nije napadnut od skakača)
3. uzmaknuti kraljem na polje koje nije pod napadom.
Ako niti jedna obrana nije moguća, kralj je matiran. Napad na kralja zove se šahom, a ako je to istovremeno i mat, igrač koji napada kaže: »šah-mat«, ili samo »mat«.

Figure i njihovo kretanje

Pješak se može kretati isključivo prema naprijed. Iz početne pozicije, na drugom redu, može ići naprijed za jedno ili za dva polja, a nakon toga samo za po jedno polje. Uzimati može samo ukoso na prvo polje prema naprijed. Dakle npr. bijeli pješak s polja d4 može uzeti protivničku figuru na c5 ili na e5.
Skakač je jedina figura koja može preskočiti drugu figuru, svoju ili protivničku. Kreće se u obliku slova L: dva polja ravno, zatim jedno polje lijevo ili desno (ili jedno polje ravno, a dva lijevo/desno), na bilo koju stranu. Dakle, ako stoji u centru table ima osam raspoloživih polja.
Lovac se može kretati neograničeno po dijagonalama i to poljima iste boje. Ne može preskakati druge figure.
Top se može kretati neograničeno okomito i vodoravno (po linijama i redovima). Ne može preskakati ostale figure.
Dama se može kretati neograničeno u svim smjerovima: okomito,vodoravno i dijagonalno. Ne može preskakati figure.

Kralj se može kretati svim smjerovima za jedno polje. Nikada ne smije doći na mjesto koje napada bilo koja suparnička figura.

Promocija: kada pješak dođe na posljednje polje (bijeli pješak na osmi red, odnosno crni pješak na prvi red) pretvara se u jednu od  figura po izboru igrača: damu, topa, lovca ili skakača. U sljedećem potezu ta figura može igrati kao i svaka druga.

En passant je potez u šahu kojim se uzima pješaka igrača 2 koji je napredovao dva polja sa svog početnog mjesta i tako zauzeo mjesto odmah do pješaka igrača 1. Pješak igrača 1 ide dijagonalno iza pješaka igrača 2 kojeg uzima.

Rokada (rošada) je istovremeno premještanje kralja i topa na određena polja (mala rokada, velika rokada). To je jedini potez prilikom kojega se pomiču dvije figure, a računa se kao jedan potez. Također je jedini potez u kome kralj može prijeći dva polja. Rokada se može izvršiti samo jednom u toku partije.
Rokada obuhvaća pomicanje kralja i topa, a izvodljiva je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. kralj i top kojima se vrši rokada nisu pomicani sa svojih pozicija od početka partije
  2. na poljima između kralja i topa s kojim se rokira nema drugih figura
  3. kralj koji radi rokadu nije "u šahu"
  4. nisu pod udarom polja preko kojih kralj treba prijeći, niti polje na koje treba doći

Osim točke 1 (pravo na rokadu je izgubljeno), rokada je privremeno spriječena i može se izvršiti kad se otklone navedene smetnje.

Službena pravila Svjetske šahovske federacije pogledajte na sljedećem linku

Bodovanje u igri Šah

Koristi se Rank kao referentni sustav, a on se bazira na Glicko sustavu ocjenjivanja.

Glicko sustav (Rank) ocjenjivanja je metoda za procjenu igračeve snage te svaki igrač na Playtoyu starta s početnim rankom od 1.500. Pobjedom ili porazom igraču raste ili pada broj bodova. Broj osvojenih/izgubljenih bodova ovisi o ranku samog igrača i njegovog protivnika. Igrač koji ima rank od 1.500 bodova neće osvojiti isti broj bodova ukoliko pobijedi igrači koji ima 2.000 bodova ili igrača koji ima 1.200 bodova. Samim time sustav potiče igranje s jačim ili podjednakim igračima. Više o Glicko sustavu (Ranku)  pogledajte na ovom linku.

U igri Šah je moguć i remi te bodovanje prilikom njega ovisi o ranku oba igrača. Tako je moguće da igrač remijem osvoji ili izgubi bodove. Taj minus/plus u bodovima neće biti toliko kao da je izgubio/pobijedio.

PRIMJER: Igrač s 2.000 bodova koji remizira s igračem od 1.350 bodova će ići u minus, a njegov protivnik će ići u plus.

Odustajanje unutar Glicko sustava se piše na način da ukoliko bi korisnik u normalnim okolnostima izgubio 75 bodova prilikom odustajanja on će izgubiti duplo tj. 150 bodova.

Izazovi

Bijela zastava

Predao si 10 partija

Status quo

Odigrao si remi

Mučenik

dobio si šah 10 puta

Provokator

Dao si šah 10 puta

General osvajač

50 pobjeda

General vojskovođa

20 pobjeda

General ratnik

10 pobjeda

Bez respekta

Pet puta zaredom si uzeo protivničku figuru

Chat
[0:0] Unnamed

Greška
 
Postotak pobjeda
0
Izazovi
0
Pobjede
0
Odustajanja
0%
Porazi
0
Izazovi
0
Odustajanja
0%
Bodova
0
Prijavi igrača
Igrač je uspješno prijavljen
Igrač te zove u igru ()
Soba:
Banned
Unnamed
Bodova:
Postotak pobjeda: