Prekinuta veza, ponovno spajanje za sekundi. Spoji se sada!
Povezivanje
Veza uspješno obnovljena!
Greška kod povezivanja

Uvjeti korištenja Playtoy-ID korisničkog računa

1. Opće odredbe

1.1. Hrvatski Telekom d.d., OIB: 81793146560, Radnička cesta 21, Zagreb (u daljnjem tekstu: HT), uređuje na način predviđen ovim Uvjetima: (i) registraciju jedinstvenog Playtoy ID korisničkog imena i zaporke (u daljnjem tekstu: Playtoy ID korisnički račun) osobama koje registriraju jedinstveni Playtoy ID korisnički račun sukladno točki 2. ovih Uvjeta (u daljnjem tekstu: Korisnici) te (ii) za Korisnika jedinstven i personaliziran pristup te korištenje HT-ovim sadržajima i uslugama raspoloživim na Playtoy mrežnim korisničkim stranicama prilagođenim Korisniku u Playtoy aplikaciji, kako je to podrobnije utvrđeno u točki 3. ovih Uvjeta. Pristup i korištenje HT-ovim sadržajima i uslugama odnosi se na: korištenje Playtoy aplikacije na adresi playtoy.tportal.hr.

1.2. Korisnik stječe Playtoy ID korisnički račun postupkom registracije koji je opisan u točki 2. ovih Uvjeta.

1.3. Klikom na polje "Pročitao/la sam i prihvaćam Uvjete Playtoy ID-a i korištenja Playtoy ID korisničkog računa" Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Uvjetima i da ih prihvaća.

2. Kreiranje Playtoy ID korisničkog računa

2.1. Jedinstveni Playtoy ID korisnički račun mogu kreirati sve fizičke osobe neovisno o tome jesu li korisnici usluga Hrvatskog Telekoma. Korisnik kreira postupkom registracije koji je dobrovoljan i podrazumijeva dobrovoljno pružanje podataka o Korisniku.

2.2. Ako se odluči na registraciju, Korisnik je u postupku registracije obvezan dati točnu mail adresu koja se koristi u svrhe navedene u točci 2.4.3. i e-mail adresu u svrhe potvrde. Podaci koji se unose prigodom registracije obrađuju se i kako bi HT bio u mogućnosti pružiti Korisniku sve usluge i sadržaj korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta koje je Korisnik zahtijevao.

2.3. Postupak registracije obuhvaća četiri osnovna koraka:

2.3.1. prihvaćanje ovih Uvjeta;

2.3.2. odabir željenog Playtoy ID korisničkog imena kao primarnog identifikatora Korisnika i zaporke;

2.3.3. definiranje aktivacijske adrese e-pošte pomoću koje će se Korisnik moći naknadno autorizirati za korištenje usluga i sadržaja korisničkih stranica HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta i koja će postati sastavni dio Playtoy ID-ja kao sekundarni identifikator korisnika uz odabrano Playtoy ID korisničko ime.

2.3.4. unos kontaktnih podataka tj. mail adrese. Navedeni će se podaci koristiti za potvrdu registracije Playtoy ID korisničkog računa te isporuku nove zaporke, ako Korisnik zaboravi postojeću.

2.4. Nakon uspješne registracije Korisnik će imati jedinstven Playtoy ID korisnički račun. Playtoy ID korisnički račun služi za ovlašteni pristup, odnosno kao autorizacija za pristupanje stranici Playtoya iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta. Izmjene Playtoy ID korisničkog imena, odabranoga i unesenoga pri registraciji, nisu dopuštene, dok zaporku Korisnik može izmijeniti u bilo kojem trenutku.

2.5. Korisnik koji zaboravi Playtoy ID zaporku za pristup korisničkim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta može zatražiti pomoć klikom na polje "Zaboravljena zaporka" te će mu pomoć biti pružena sukladno postojećim uputama.

2.6. Korisnik registracijom Playtoy ID korisničkog računa jamči da je potpuno poslovno sposoban i pravno ovlašten za registraciju i poduzimanje svih pravnih radnji s HT-om koje mu se prema ovim Uvjetima omogućuju te potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete pritiskom na odgovarajuću opciju sukladno točki 1.3. ovih Uvjeta te pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje svojih podataka u skladu s ovim Uvjetima.

3. Sadržaj i usluge kojima Korisnik može pristupati pomoću Playtoy ID korisničkog računa

3.1. Stjecanjem Playtoy ID korisničkog računa Korisnicima se pruža funkcionalan pristup personaliziranim Playtoy korisničkim stranicama iz točke 1.1. Uvjeta u vezi s ovom točkom 3. Uvjeta, , koje se pružaju sukladno posebnim uvjetima dostupnim na navedenim stranicama, odnosno pravilima korištenja tim stranicama. Pristup ovim stranicama može biti djelomičan, ovisno o odabiru i pravima pojedinog Korisnika.

3.2. Playtoy ID korisnički račun omogućuje Korisniku pristup i korištenje Playtoy portalu na adresi playtoy.tportal.hr. HT zadržava pravo ukidanja i promjene izgleda i sadržaja Playtoy portala te svih aplikacija/servisa i podstranica koje su sastavni dio Playtoy portala. Također, HT zadržava pravo dodavanja novih aplikacija/servisa, odnosno funkcionalnosti na Playtoy portal. HT neće biti odgovoran Korisniku za eventualnu štetu nastalu uslijed takvih promjena.

3.3. Korištenje sadržajem Playtoy (koje se omogućava u skladu s uvjetima te usluge, koji su dostupni na ovom linku, čime se Korisniku omogućava jedinstven i personaliziran pristup Playtoyu, te korištenje sadržajima Playtoya, kako je predviđeno ovim Uvjetima, a uključuje sukladno tome odgovarajući pristup Korisnika mnoštvu različitih igara koje su dostupne na Playtoyu.

4. Autorsko pravo i srodna prava na mrežnim stranicama HT-a

4.1. Sadržaj na mrežnim stranicama Playtoya zaštićen je autorskim pravom i srodnim pravima, uz iznimku korisničkih podataka Korisnika, odnosno korisničkog sadržaja Korisnika, unutar sadržaja na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta.

4.2. Sadržaj koji je objavljen na predmetnim mrežnim stranicama Playtoya ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način upotrebljavati bez izričitog pristanka HT-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu HT-u ili bilo kojoj trećoj strani.

4.3. Sadržaj koji je objavljen na predmetnim mrežnim stranicama Playtoya može se upotrebljavati samo za individualne potrebe Korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštovanje autorskog i srodnih prava, kao i svih drugih prava trećih osoba te u skladu s ovim Uvjetima.

5. Obveze Korisnika i odgovornost za štetu

5.1. Korisnik se obvezuje svoj Playtoy ID korisnički račun držati u strogoj tajnosti i čuvati s dužnom pažnjom, pogotovo od neovlaštenog pristupa trećih osoba, te se obvezuje da ga neće otkrivati ili na bilo koji način učiniti dostupnima trećim, odnosno neovlaštenim osobama. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključujući svako očitovanje volje dano pod njegovim Playtoy ID korisničkim računom, koje će se smatrati očitovanjem volje osobe koja se vodi kao Korisnik o čijem je Playtoy ID korisničkom računu riječ. HT neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s Playtoy ID korisničkim računom Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja Playtoy ID korisničkim računom Korisnika, odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana s ovim postupanjima i/ili zlouporabom.

5.2. Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja mrežnim stranicama Playtoya iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta neće postupati na način koji bi predstavljao:

A) objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način;

B) objavljivanje, slanje i razmjenu informacija za koje zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;

C) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;

D) manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem predmetnih mrežnih stranica;

E) povredu članka 7. ovih Uvjeta korištenja, uključujući objavljivanje, slanje, razmjenu sadržaja i/ili upotrebu predmeta ili prava zaštićenih pravom intelektualnog vlasništva bilo HT-a bilo trećih osoba;

F) objavljivanje, slanje i razmjenu neželjenih sadržaja Korisnicima odnosno drugim osobama bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

G) svjesno objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji sadržava viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojega računalnog softvera i/ili hardvera i elektroničke komunikacijske opreme;

H) nedopušteno prikupljanje, odnosno bilo kakvu vrstu nedopuštene obrade podataka u smislu važećih propisa.

5.3. Obrazovanje Korisnika (npr. ali ne ograničeno na obrazovanje o pravilnom ponašanju na internetu te izbjegavanju povezanih rizika i prijevara) i primjena sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu Korisnikove pretplatničke/korisničke opreme, računalnih programa i podataka spada u područje isključive odgovornosti svakog pojedinog Korisnika. Isto se odnosi i na poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite radi izbjegavanja različitih vrsta online prijevara. Korisnik izričito potvrđuje da je upoznat s time da HT, iz sigurnosnih razloga, nikada od Korisnika neće zahtijevati unos njegovih korisničkih podataka putem e-pošte, uključujući bez ograničenja, podatke o Playtoy ID korisničkom računu. Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere, i to:

A) odjavu Korisnika svaki put nakon korištenja spomenutim stranicama ("odjava"), posebno ako se ne koristi vlastitim računalom, a kako bi se izbjegla mogućnost zlouporabe;

B) u slučaju bilo kakve sumnje u moguću zlouporabu i/ili neovlašteno korištenje njegovim Playtoy ID korisničkim računom Korisnik je dužan o tome odmah obavijestiti HT putem maila playtoy@tportal.hr ili putem kontakt forme dostupne na web adresi playtoy.tportal.hr. HT će po primitku obavijesti poduzeti sve moguće mjere u svrhu zaštite korisničkog računa.

C) HT neće ni na koji način biti odgovoran Korisniku za možebitnu štetu i/ili posljedice nastale postupanjem protivno u ovoj točki navedenim obvezama.

5.4. Korisnik se obvezuje da se neće koristiti serverima i drugom infrastrukturom HT-a, kao i uslugama, na bilo koji način koji bi mogao ugroziti njihov rad, ispravno funkcioniranje i/ili punu funkcionalnost. U slučaju sumnje na bilo kakvu zlouporabu servisa, servera i/ili druge infrastrukture HT-a, kao i usluga, HT zadržava pravo poduzimanja svih dopuštenih radnji potrebnih radi omogućavanja pravilnog rada servera i druge infrastrukture HT-a, kao i usluga, što uključuje kontrolu sadržaja postavljenog na server koji se može ukloniti ako se utvrdi da je njegovo postavljanje, odnosno korištenje mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, protivno ovim Uvjetima i/ili primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima, u kojem slučaju HT neće ni na koji način biti odgovoran Korisniku za navedene radnje.

5.5. HT zadržava pravo ukloniti sadržaj Korisnika koji bi predstavljao povredu načina korištenja HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, sukladno točki 8.2. ovih Uvjeta.

5.6. HT se ne može i neće smatrati odgovornim za štetu koja proizlazi iz zlouporabe sadržaja i usluga HT-ovih korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta od strane neovlaštene osobe te odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem sadržajima kojima je moguće pristupiti putem predmetnih stranica.

5.7. HT se u potpunosti odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati korištenjem sadržajima i uslugama HT-ovih korisničkih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, a protivno odredbama primjenjivih zakonskih i podzakonskih propisa, ovim Uvjetima i uputama dostavljenim Korisniku tijekom korištenja predmetnim stranicama, bez obzira na to je li riječ o imovinskoj ili neimovinskoj, izravnoj ili neizravnoj šteti, odnosno običnoj šteti, izmakloj koristi ili neimovinskoj šteti, a ako je ista na bilo koji način povezana s korištenjem sadržajima i uslugama dostupnim na predmetnim stranicama ili proizlazi iz njih. HT se ne može i neće smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja može nastati zbog prekida internetske veze tijekom trajanja pristupa predmetnim stranicama.

6. Zaštita privatnosti

6.1. HT se obvezuje poštovati privatnost osoba koje se registriraju za Playtoy ID korisnički račun..

6.2. Korisnički podaci koji se pružaju tijekom registracije za Playtoy ID korisnički račun, odnosno u sklopu interakcije s HT-ovim korisničkim stranicama tijekom registracije za Playtoy ID korisnički račun, prenose se sigurnim komunikacijskim kanalom – zaštićeni su enkripcijom i prenose se putem sigurnoga mrežnog protokola (HTTPS) koji onemogućuje čitanje i krivotvorenje podataka od strane trećih osoba u komunikacijskom kanalu. HT-ovim korisničkim stranicama mogu se služiti samo Korisnici koji mu pristupaju pomoću preglednika (engl. web browser) koji podržava HTTPS protokol. U svrhu sigurnosti sustava, prigodom posjeta HT-ovim korisničkim stranicama radi registracije za Playtoy ID korisnički račun, internetski poslužitelj evidentira IP-adresu računala koje mu je pristupilo, datum pristupa, rezultat uspješnosti HTTPS zahtjeva u obliku numeričkog koda, veličinu datoteke koja je isporučena korisnikovom pregledniku u oktetima, URL-stranicu s koje nam se pristupa te oznaku Korisnikovog preglednika (naziv i inačica).

6.3. Registracijom za Playtoy ID korisnički račun, čije korištenje uključuje za Korisnika besplatnu uslugu personaliziranog korištenja uslugama i sadržajima dostupnim na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, Korisnik je upoznati s obradom podataka u svrhu ispunjavanja prava i obveza iz korisničkog odnosa s HT-om u vezi s Playtoy uslugama, raspoloživim na predmetnim mrežnim stranica, što uključuje ispunjavanje prava i obveza u vezi s izvršenom registracijom za Playtoy ID korisnički račun, provjeru ovlaštenja za pristup i korištenje HT-ovim uslugama i drugim uslugama HT-a raspoloživim na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta odnosno radi provjere vjerodostojnosti Korisnika te radi sprječavanja možebitnih prijevara i zlouporaba. Podaci za kontakt, poput adrese e-pošte upotrebljavaju se kako bi se s Korisnikom moglo brzo kontaktirati u slučaju daljnjih pitanja i dobivanja informacija u vezi s njegovom narudžbom. Korisnički podaci dostavljaju se društvu BINOM d.o.o. u svrhu praćenja rezultata ostvarenih na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta.

6.4. HT zadržava pravo Korisniku upućivati na adresu njegove e-pošte servisne obavijesti, poruke administratora i slične poruke HT-a isključivo u svrhu redovitog obavještavanja Korisnika mrežnih stranica iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta o normalnom funkcioniranja pripadajućih usluga i sadržaja.

6.5. U svrhu sigurnosti sustava, prigodom posjeta HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta HT internetski poslužitelj privremeno evidentira: IP-adresu računala koje mu je pristupilo, datum pristupa, rezultat uspješnosti HTTPS zahtjeva u obliku numeričkog koda, veličinu datoteke koja je isporučena Korisnikovom pregledniku u oktetima, URLstranicu s koje nam se pristupa te oznaku Korisnikovog preglednika (naziv i inačica).

6.6. Prigodom korištenja HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta HT-ov poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku kolačića (engl. cookie) na računalu Korisnika. Playtoy portal upotrebljava kolačiće kako bi bio u mogućnosti besplatno pružati svoju uslugu Korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica i koje preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke:

A) Privremeni kolačić postavlja se na računalo Korisnika na razini sesije, odnosno za vrijeme trajanja njegovog posjeta Playtoy portalu, što mu omogućuje da se učinkovitije služi Playtoy portalom i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik, i u procesu registracije te autorizacije HT-ovih usluga opisanih točkom 4.1., u kojem se slučaju kolačić sprema u trajanju 24 sata kako bi se Korisniku omogućilo da, ako ne prođe cijeli proces unutar jedne sesije, ne mora ponovno unositi tražene podatke;

B) funkcionalnost "Zapamti me" omogućuje automatska sukcesivna prijavljivanja Korisnika u Playtoy portal (putem SSO-a) nakon prve prijave, isključivo na zahtjev Korisnika. Kada Korisnik prilikom prijave na Playtoy Portal označi polje "Zapamti me", tada će mu se uz standardni SSO session management cookie izdati i dodatni login cookie. Login cookie sadržava sljedeće podatke: token, identifikator sesije i datum do kada je izdani cookie važeći. Korisničko ime se nikada ne šalje putem cookie-a, već se samo interno sprema u bazu podataka kako bi se ostvarila veza između Korisnika i pripadajućeg cookie-a..

Osim toga, HT na Playtoy stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta prati statističku posjećenost, isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu, i pritom se koristi uslugom treće strane pod nazivom Google Analytics te Gemius i Dotmerics. Detaljne informacije davatelja ove usluge o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima Korisnika u vezi s uređenjem ovih kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na ovom linku.

Korisnik prilikom dolaska na Playtoy stranice dobiva informacije o kolačićima te prihvaćanjem ili djelomičnim prihvaćanjem istih može dalje pristupiti Playtoy stranici. Ako Korisnik želi promijeniti postavke kolačića, to može učiniti klikom na „Postavke kolačića“ u dnu portala. HT isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluga i kvalitete sadržaja na HT-ovim korisničkim stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta u svim slučajevima odabira uređenja primanja kolačića od strane Korisnika. Korisnik potvrđuje da je obaviješten o obradi podataka tijekom korištenja uslugom sukladno ovim Uvjetima na mrežnim stranicama HT-a iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta i opcijama glede toga kako je ovdje navedeno.

6.7. HT pridaje značaj zaštiti podataka Korisnika radi čega su uspostavljene odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite kojima se podaci štite od zlouporaba, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa ili promjena. Za pohranjivanje podataka koje Korisnici daju prigodom registracije ili narudžbe proizvoda online HT se koristi sigurnim serverom. Podaci koje Korisnik pošalje online šifriraju se iz sigurnosnih razloga. HT poduzima sve razumne mjere zaštite Korisnikovih podataka, međutim, ne može odgovarati za povrede uzrokovane nezakonitim presretanjem komunikacija ili drugim kaznenim djelom. Mrežni promet koji uključuje prijenos podataka ostvaruje se preko enkriptirane (https) veze, uključujući promet kod registracije i kod bilo kakvog dodatnog upisivanja Korisnikovih podataka.

6.8. Korisnički podaci obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade podataka, nakon čega se brišu, najkasnije po isteku 3 godine od zadnjeg spajanja s Playtoy korisničkim računom, osim ako važećim propisima nije propisano drugačije ili ranije na zahtjev Korisnika.

6.9. Korisnici se uvijek mogu obratiti HT-u i u slučaju dodatnih upita o obradi njihovih podataka. Korisnička prava, u slučaju obrade osobnih podataka uključuju pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade osobnih podataka te pravo na prigovor.

7. Ukidanje, spajanje i zabrana korištenja Playtoy ID korisničkog imena i zaporke

7.1. HT zadržava pravo ukinuti ili privremeno uskratiti mogućnost korištenja Korisnikovim Playtoy ID korisničkim računom, što može uključiti ukidanje ili privremeno uskraćivanje mogućnosti korištenja jednom ili više usluga dostupnih na Playtoy stranicama iz točke 1.1. u vezi s točkom 3. ovih Uvjeta, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja, u slučaju postupanja Korisnika koje je protivno pravilima ovih Uvjeta i Uvjeta korištenja tportala. HT ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu navedenim ukidanjem ili privremenim uskraćivanjem mogućnosti korištenja Playtoy ID korisničkim računom, odnosno jednom ili više usluga predmetnih stranica.

8. Završne odredbe

HT zadržava pravo promijeniti ove Uvjete, o čemu će Korisnici biti obaviješteni pravodobno te na odgovarajući način. Izmjene Uvjeta stupaju na snagu datumom njihove objave. U slučaju promjene ovih Uvjeta, Korisnici neće prihvaćati izmijenjene Uvjete, već će se na iste novi Uvjeti primjenjivati od dana njihove objave.

Datum posljednje izmjene: 10.12.2020.
Chat
[0:0] Unnamed

Greška
 
Postotak pobjeda
0
Izazovi
0
Pobjede
0
Odustajanja
0%
Porazi
0
Izazovi
0
Odustajanja
0%
Bodova
0
Prijavi igrača
Igrač je uspješno prijavljen
Igrač te zove u igru ()
Soba: