Prekinuta veza, ponovno spajanje za sekundi. Spoji se sada!
Povezivanje
Veza uspješno obnovljena!
Greška kod povezivanja

Pravila

Kreiranje sobe

  1. Vrsta sobe: Otvorena soba / Privatna soba
  2. Trajanje poteza u sekundama: 20, 30 ili 60

Nakon što kreira sobu, korisnik ima mogućnost zvanja ostalih igrača u sobu (s liste prijatelja ili s liste Svi igrači) bez obzira na to zadovoljavaju li uvjete sobe.

Popunjavanjem sobe, igrač koji je kreirao sobu može mijenjati poredak igrača.

Kada svi igrače potvrde spremnost, igrač koji je kreirao sobu pokreće igru.

Filtriranje soba

Igračima se nudi mogućnost traženje/filtriranja slobodnih soba po određenim parametrima koji su isti kao i kod kreiranja sobe. Ponuđeni parametri su:

  1. Trajanje poteza u sekundama: 10, 20, 30 ili 60

Igra

Igru Jambalaja na Playtoyu igraju dva igrača. Igra se s pet kockica.

Kada je na redu, igrač baca kockice te se odlučuje za kombinaciju koju želi igrati (a i ne mora – može odigrati sve kockice ponovo, s time da više nema pravo najave), odvoji kockice koje odgovaraju zamišljenoj kombinaciji (jednu, dvije, tri ili četiri), a ostale kockice baca drugi put (mogućnost da se drugi put bacaju sve kockice je dozvoljena). Kockice koje odgovaraju zamišljenoj kombinaciji pridružuju se već prethodno odvojenim kockicama, a kockicu(e) koja(e) još ne odgovara(ju) baca treći završni put (i sada je moguće, ako se želi baciti sve kockice ponovo). Nakon trećeg bacanja postignuti rezultat upisuje se u priloženu tablicu koja se sastoji od redova i kolona, poštujući sljedeća pravila. 

Redovi:

1 - 6: U redove označene brojevima 1 - 6 upisuje se rezultat tri bacanja, i to samo zbroj kockica koje nose taj broj, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. 
PRIMJER: nakon tri bacanja ostvarili ste 6;6;6;3;1 te u red označen sa 6 upisujete 18, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. 

Kad u nekoj koloni ispunite sve redove, zbrojite postignute iznose. Ukoliko vam  zbroj iznosi 60 ili više, tada automatski pribrojite i nagradni bonus koji iznosi 30 bodova.
PRIMJER: 3+6+9+12+15+18=63, s obzirom na to da je zbroj jednak ili veći od dogovorenog pribrajate nagradni bonus te u red ZBROJ upisujete 93. 

MAX - MIN: U redove označene MAX i MIN  treba upisati što je moguće veći, odnosno manji ukupni zbroj pet kockica nakon tri bacanja, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona.
PRIMJER: 6;6;5;5;4 za maksimum treba upisati 26, ili 1;1;2;2;3 za minimum treba upisati 9.

Kad se u nekoj koloni ispune redovi MAX i MIN, minimum se oduzima od maksimuma, u gore navedenom primjeru 26-9=17, te se dobivena razlika množi s postignutim brojem u redu 1 u toj koloni.
PRIMJER: Ukoliko ste u koloni, u redu 1 upisali 3, tada vam umnožak iznosi 17x3=51 te tu vrijednost upisujete u red ∑.

TRIS: U redove označene TRIS treba upisati zbroj kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećan za 10, na način da od pet kockica tri imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. 
PRIMJER: 4;4;4;5;6 za TRIS treba upisati 12+10=22 

SKALA: U redove označene SKALA upisujete 30 bodova za malu skalu (1;2;3;4;5), te 40 bodova za veliku skalu (2;3;4;5;6), dobivenu nakon tri bacanja (ili manje), poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. Dakle, u ovaj red upisuju se bodovi koje donosi dobivena skala, a ne zbroj kockica dobivene skale. . 

FULL: U redove označene FULL zbroj + 30 upisujete zbroj pet kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećane za 30, na način da od pet kockica tri imaju istu vrijednost te preostale dvije također imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. 
PRIMJER: 3;3;3;5;5 za FULL treba upisati 19+30=49 

POKER: U redove označene POKER zbroj + 40 upisujete zbroj kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećane za 40, na način da od pet kockica četiri imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. 
PRIMJER: 5;5;5;5;6 za POKER treba upisati 20+40=60

YAMB: U redove označene YAMB zbroj + 50 upisujete zbroj pet kockica nakon tri bacanja (ili ranije) uvećane za 50, na način da od pet kockica sve imaju istu vrijednost, poštujući pravila redoslijeda upisivanja kolona. 
PRIMJER: 4;4;4;4;4 za YAMB treba upisati 20+50=70 

ZBROJ: U redove ZBROJ upisujete zbroj redova TRIS, SKALA, FULL, POKER i YAMB postignutih u toj koloni. 

Kolone:

STRELICA DOLJE: Ova kolona obavezatno se popunjava prema dolje. Dakle, prvo popunite red 1, zatim red 2 te tim redom sve do reda YAMB.

STRELICA GORE: Ova kolona obvezatno se popunjava prema gore. Dakle, prvo popunite red YAMB, zatim red POKER te tim redom sve do reda 1.

STRELICA DOLJE-GORE: Ova kolona popunjava se proizvoljno. Dakle, rezultat bilo kojeg kruga možete upisati u bilo koji red ove kolone. 

NAJAVA (N): Gdje ćete upisati rezultat pojedinog kruga bacanja odlučujete nakon završenog kruga (vaša tri bacanja ili ranije, ako ste postigli što ste željeli). Međutim, da biste upisali rezultat u kolonu NAJAVA, potrebno je da nakon prvog bacanja u tom krugu najavite svojim protivnicima da ćete rezultat upisati u kolonu NAJAVA te Vam preostaju još dva bacanja da izvršite Vaš naum. 
PRIMJER: Nakon prvog bacanja ostvarili ste 2;3;4;5;5 te najavljujete skalu, pošto postoji vjerojatnost da u sljedeća dva bacanja ostvarite bilo veliku, bilo malu skalu bacajući jednu kockicu (peticu). Ako uspijete ostvariti najavljenu kombinaciju, upisujete dobiveni rezultat u kolonu NAJAVA u red SKALA, na način da ukoliko ste ostvarili malu skalu upisujete 30, a ukoliko ste ostvarili veliku skalu upisujete 40. Ukoliko niste uspjeli u svojoj nakani, u koloni N u redu SKALA upisujete X ili 0, ovisno o načinu upisivanja.

OBVEZATNA BACANJA (O): Najava prethodnog igrača u krugu, sljedećem igraču daje obvezu igranja ove kolone. Dakle, ukoliko je prethodni igrač najavio SKALU, sljedeći igrač mora igrati SKALU u koloni O te za pozitivan rezultat upisuje SKALU koju je ostvario u kolonu O u red SKALA. Ukoliko nije uspio dobiti upisuje X ili 0, ovisno o načinu upisivanja.

Rezultat:

Rezultat je ukupan zbroj koji je pojedini igrač ostvario na kraju igre, a dobiva se zbrojem zbrojeva rezultata  iz redova 1-6 + eventualno ostvareni bonus, razlike MAX i MIN pomnožene s vrijednošću reda 1 i zbroja TRISA, SKALE, FULLA, POKERA i YAMBA. 

Pobjednik je igrač s najvećim rezultatom. 

Bodovanje u igri Jambalaji

Koristi se Postotak pobjeda (Win rate) kao referentni sustav.

Sustav bodovanja prati i namjerne izlaske iz partija te kažnjava igrača s dodatnim porazom.

Izazovi

Opstanak najačih

Dobio si Yamb u koloni "Obavezno bacanje"

Odmazda

Dobio si poker u koloni "Obavezno bacanje"

Astro Yamb

Dobio si Yamb u koloni "Najava"

Astro Poker

Dobio si poker u koloni "Najava"

Maximalizam

Pisao si u kolonu MAX. više od 27 bodova

Minimalizam

Pisao si u kolonu MIN. manje od osam bodova

Yamb kolekcionar

10 puta kumulativno dobiven Yamb

Yamb

Pet istih brojeva

Chat
[0:0] Unnamed

Greška
 
Postotak pobjeda
0
Izazovi
0
Pobjede
0
Odustajanja
0%
Porazi
0
Izazovi
0
Odustajanja
0%
Bodova
0
Prijavi igrača
Igrač je uspješno prijavljen
Igrač te zove u igru ()
Soba:
Banned
Unnamed
Bodova:
Postotak pobjeda: